Over Lerte Kirke

ver Lerte Kapel – også kaldet Farris Bedehus - blev bygget 1892. Indviet til Kirke 11.12.1932. Hovedrestaureret 1962 af arkitekt m.a.a. Holger Garnach. Lukket 25.12.97 – 05.09.98 medens den blev nyindrettet til sin dobbelte funktion som kirke og museum.