Julegudstjeneste 2021

Juleaftensdag blev den traditionsrige gudstjeneste afholdt på Klokkemuseet i Over Lerte kirke  med tidligere biskop i Viborg Karsten Nissen som prædikant. Der deltog 28 i gudstjenesten foruden betjeningen.


Rollespillet "Klokkernes land"

Mandag den 10. oktober 2022 blev det første af to testspil afviklet på Dansk Klokkemuseum. Der deltog 32 elever fra 3. og 4. klasse på Hoptrup-Vilstrup-Marstrup Fællesskole i spillet. Endvidere medvirkede otte statister fra Skolemuseet og Klokkemuseet. Spillet blev ledet af spiludviklerne Kristian Dreinø og Hans Engberg. Tanken er, at rollespillet i fremtiden skal gennemføres dels som halvårligt event, dels indgå som muligt indslag i Klokkemuseets permanente udstilling, hvis besøgende ønsker det.