Tirsdag den 5. oktober 2021:
Erik Henriksen, fhv. viceforstander Ribelund.
”Bag hegn og mur”.
Erik Henriksen er uddannet socialpædagog og har været viceforstander på Boinstitutionen Ribelund. Han deltog i den store udflytning, der fandt sted fra 1980. Hans adgang til at læse journaler fra Ribelunds oprettelse fra 1907 har givet ham stor indsigt i de baggrunde, der gjorde at hundredvis af mennesker blev inddraget under Åndsvageforsorgen.
I foredraget vil det blive beskrevet, hvilke holdninger i det daværende samfund der gjorde, at man indespærrede tusinder af mennesker på de store anstalter og berøvede dem kontakten med det øvrige samfund. Frygten for det anderledes, idealet om den korrekte samfundsborger og ikke mindst datidens moralske holdninger til et ordentligt liv gjorde denne indespærring mulig. Med ny lovgivning i 1959 åbnede man gradvist op for et anderledes menneskesyn, der betyder at disse mennesker i dag er ligeværdige borgere med alle de rettigheder, vi har som borgere i Danmark.

Tirsdag den 2. november 2021:
Georg Bendix, tidl. højskoleforstander.
"Humor i danske ordsprog".
”Forord bryder ingen trætte” – Hva’ er nu det for noget? Et ordsprog?
Det er lige hvad det er. Hvad det betyder, får tilhørerne at vide, når I kommer til foredrag. Ordsprog er sprogets salt og peber, de får os til at løfte hovedet og lytte, når de bruges, og derfor kunne vores forfædre mange. Jo længere tilbage i familien, jo flere ordsprog brugte de, for de vidste, hvad der skulle til for at løfte ikke blot hovedet, men hele kroppen. En politiker, som ellers kan være tung at høre på, letter i luften og fremkalder latter, når han f. eks. siger:
”Vorherre bevare min mund”, sagde konen, da hun havde sagt alt det hun vidste.
I kommer til at høre mange, som I kan bruge og får også nogen med hjem til fornøjelig løftelse.

Tirsdag den 30.november 2021:
Karen Hanne Lund, tidl. Lærer på Højskolen ”Østersøen” m.m.:
"Hvordan giver vi sangskatten videre til næste generation?"
I den mørke tid op mod jul har vi truffet aftale med Karen Hanne Munk, cand. mag. i musikvidenskab og etnografi. Hun har i mange år arbejdet som efterskole- og højskolelærer. Hun sad med i redaktionsudvalget for Højskolesangbogens 18. udgave og har efterfølgende afholdt talrige sangarrangementer rundt omkring i landet. Som medlem af Aabenraa Kommunes Musikråd, har hun i flere år ledet fællessangen til ”Flyglet kalder” i Sønderjyllands-hallens foyer. Det bliver en rundtur i Højskole-
sangbogen, hvor vi skal synge nye og gamle sange og høre om baggrunden for valg af sangene samt, hvordan vi sikrer os, at næste generation får et forhold til den danske sangskat.

Tirsdag den 1. februar 2022:
Knud Bjarne Gjesing, litteratur- og kunsthistoriker.
"Om forfatteren Ida Jessen."
Knud Bjarne Gjesing kender vi som en levende og indsigtsfuld foredragsholder fra tidligere besøg hos os. Denne gang gælder hans foredrag forfatteren Ida Jessen, og KBJ skriver om foredraget:
Kan man skrive kristen litteratur i dag? Ida Jessen kan – endda så selvfølgeligt, at læseren næppe opdager det! Hendes roman "Det første jeg tænker på" blev i 2006 tildelt BG-banks litteraturpris. Belønningen var velfortjent. Romanen lægger sig fornemt i forlængelse af traditionen fra store prosaforfattere som Henrik Pontoppidan, Karen Blixen og Martin A. Hansen, og bogens intense skildring af et eksistentielt og religiøst skyldkompleks er et originalt eksempel på, hvorledes man i dag kan behandle en religiøs problemstilling kunstnerisk. I foredraget genfortælles og fortolkes romanen og sættes i sammenhæng med nutidens litteratur.

Tirsdag den 1. marts 2022:
Dirk Thomas Jensen, lærer:
"Hvordan jeg blev dansker?"
Foredraget handler om at blive dansker – med særligt henblik på at opnå dansk statsborgerskab. Hvor svært kan det det være, når man som Dirk Jensen er født i 1959 i Fredrikstad – das kleine Holländerstädtchen – og er indvandret i kongeriget efter endt skolegang og aftjent militærtjeneste i Tyskland.
Det er da enkelt – eller er det?
Dirk Jensen ser på det danske lidt udefra, men også lidt indefra.

Alle foredragene finder sted i Dansk Klokkemuseums støberisal på Farisvej 12, Over Lerte.
Foredragene starter kl. 10.30 og koster 70 kr. pr. person. I prisen er inkluderet kaffe eller te og 2 sandwiches.
Tilmelding er absolut nødvendig i år, og pladser tildeles efter først til mølle princippet.
Tilmelding kan ske til:
Helga Sørensen 2041 1122, Herdis Paaske 7455 2214, Frida Taylor 7455 1183.