Dansk Klokkemuseum
Over Lerte Kirke
Sommersted
Dansk Klokkemuseum | Over Lerte Kirke | Farrisvej 12 | Dk-6560 Sommersted
Telf.: +45 7542 3873 | mail: info@klokkemuseum.dk

 

  

 

Museerne i Overlerte

Foredrag 

 forår 2017

 


Tirsdag den 7. februar 2017

Karsten Nissen, "Skal reformationen virkelig fortsættes?" Martin Luther og hans betydning for os i dag


Tidl. biskop over Viborg Stift Karsten Nissen fortæller om Martin Luther, der for 500 år siden opslog sine 95 teser imod afladen på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som omkalfatrede kirke og samfund i en stor det af Europa. Karsten Nissen vil belyse, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især og for folkekirkens forkyndelse. Desuden vil foredraget skildre reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund.

 

Tirsdag den 7. marts 2017

Johannes Nørregaard Frandsen, Mønsterbryderen H.C.Andersen


Professor Johs. Nørregaard Frandsen er en stor kender af H.C.Andersen og hans forfatterskab.
H.C.Andersen betragtede sig selv som en sumpplante, der kom fra dybet og stræbte efter lyset. Hans liv og kunst består af stadige brud og en stor utilpassethed, der virkede som drivkraft. Foredraget skildrer den rastløse, rejsende, identitetssøgende mønsterbryder H.C.Andersen, som skabte verdenskunst og som stadig overrasker ved sin måde at være moderne på.

PÅSKEGUDSTJENESTE.

Onsdag den 19. april kl. 19.30

Alle foredragene finder sted i Dansk Klokkemuseums støberisal på Farisvej 12, Over Lerte.
Foredragene starter kl. 10.30 og koster 70 kr. per person. I prisen er inkluderet kaffe eller te og 2 sandwiches
Tilmelding kan ske til:
Helga Sørensen 2041 1122, Frida Taylor 7455 1183, Herdis Paaske 7455 2214, Per Mølgaard 2442 9803. eller Hans Huss 7452 8530