Dansk Klokkemuseum
Over Lerte Kirke
Sommersted
Dansk Klokkemuseum | Over Lerte Kirke | Farrisvej 12 | Dk-6560 Sommersted
Telf.: +45 7542 3873 | mail: info@klokkemuseum.dk

Pryd/Zierde

Karakteristiske prydgenstande er de såkaldte krinolineklokker.
Die Krinolinenglocke ist ein charakteristisches Zierstück.